هاست ویژه وردپرس

پلن پرتو ماه 2

فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
گواهی SSL رایگان
سایر منابع نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین

پلن پرتو ماه 10

فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
گواهی SSL رایگان
سایر منابع نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین

پلن پرتو ماه 20

فضا 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
گواهی SSL رایگان
سایر منابع نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین